Publications

เอกสารว่าด้วยข้อแนะนำในการจัดการการชุมนุมของอดีตผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ [Factsheet: Recommendations on managing assemblies]
10 January 2020 4:48 pm

เอกสารว่าด้วยข้อแนะนำในการจัดการการชุมนุมของอดีตผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ ในปี 2016 สองผู้แทนรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติในขณะนั้น ไมนา คิไอ (Maina Kiai) อดีตผู้แทนรายงานพิเศษด้านเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและการสมาคม และ คริสตอฟ เฮยน์ส (Christof Heyns) อดีตผู้แทนรายงานพิเศษด้านการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การสังหารอย่างรวบรัด หรือ โดยพลการ ได้เผยแพร่เอกสารว่าด้วยข้อแนะนำในการจัดการการชุมนุม โดยเอกสารดังกล่าวได้ให้ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของปัจเจกบุคคล และหน้าที่ของรัฐในการปกป้องคุ้มครองการแสดงออกซึ่งสิทธิที่จะชุมนุมโดยสงบ หลายปีนับจากการเผยแพร่เอกสารดังกล่าว ทั่วโลกต่างได้เห็นการชุมนุมและการประท้วงที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในอินเดีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง เลบานอน ชิลี ฝรั่งเศส และ สหราชอาณาจักร การชุมนุมประท้วงเหล่านี้ต่างนำมาซึ่งคำถามที่สำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็น อะไรคือสิทธิและหน้าที่ของเราในฐานะพลเมือง? รัฐควรมีมาตรการอย่างไร? ความรับผิดชอบจะตกเป็นของฝ่ายใดเมื่อการประท้วงเริ่มนำไปสู่ความรุนแรง? คำถามต่างๆเหล่านี้จึงเกี่ยวข้องอย่างยิ่งต่อประเทศไทยภายใต้สภาวะที่การชุมนุมโดยสงบหลายๆครั้งกลับต้องเผชิญข้อจำกัดโดยพลการผ่านบทกฎหมายต่างๆ ซึ่งทำให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและภาคประชาสังคมทั้งหมดต่างประสบความยากลำบากในการทำให้เสียงของพวกเขาได้รับการรับฟัง ฟอรั่ม-เอเชีย (FORUM-ASIA) ได้แปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทยเพื่อให้ภาคประชาสังคมไทยทุกภาคส่วนสามารถได้ประโยชน์จากข้อมูลในเอกสารนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาสังคมรากหญ้าที่ต้องเจอความยากลำบากในการเชื่อมโยงขบวนการของตนเข้ากับชุมชนสิทธิมนุษยชนในระดับสากล แต่ขณะเดียวกันก็เป็นภาคประชาสังคมรากหญ้านี้เองที่ต้องประสบพบเจอข้อจำกัดต่างๆมากที่สุดในการใช้เสรีภาพขั้นพื้นฐานของตัวเอง ฟอรั่ม-เอเชียหวังว่าการแปลเอกสารครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการยอมรับมากขึ้นของสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ ต้นฉบับของเอกสารดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ผ่าน: http://freeassembly.net/wp-content/uploads/2016/03/Protest-recommendations-factsheet-final.pdf     Factsheet: Recommendations on managing assemblies In 2016, [ Read more ]

Report: Erstwhile Enclaves in India: A Post-LBA Aanalysis
11 December 2019 6:17 pm

Foreword For several years, MASUM has worked to monitor the living conditions of enclave dwellers. In 2013, MASUM conducted a survey to study the conditions of enclaves on both sides of the Indo-Bangladesh border. In these findings, we have seen evidence of gross negligence and apathy of the Governments of India and Bangladesh towards the [ Read more ]

Working Paper Series 7: Women Human Rights Defenders – Insights from the Struggle
29 November 2019 6:05 pm

Women Human Rights Defenders (WHRDs) have long played a central role in the advancement of human rights. In the fight against impunity and repression, WHRDs have been among one of the most vocal in calling for human rights to be protected and upheld. In recent years, WHRD-led movements have particularly gained traction. Their relentless work [ Read more ]

Activity report: Global Advocacy Learning Programme on Human Rights and Development 2018
4 November 2019 2:25 pm

  The second Global Advocacy Learning Programme on Human Rights and Development (GALP) took place from 27 October till 2 November 2018. The GALP has been initiated by FORUM-ASIA to nurture and expand the organisation’s engagement with youth in the region, and has provides a learning platform for young human rights activists. The programme was [ Read more ]

A Decade in Review: Assessing the Performance of the AICHR to Uphold the Protection Mandates (Volume 2)
28 October 2019 11:56 am

2019 marks the 10-year anniversary of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR); a timely opportunity to assess and review its performance to promote and protect human rights in the ASEAN region. FORUM-ASIA and Solidarity for ASEAN People’s Advocacy (SAPA) are proud to publish the second volume of a two part report, ‘A Decade [ Read more ]

Our Land: Fact-Finding Mission Report on the Impacts of Mining on Defenders and Environment in Khentii and Dornod Provinces, Mongolia
22 October 2019 10:39 am

Since mid-2000s, the mining sector has been driving Mongolia’s exports, leading the country to be one of the fastest growing economies until 2015. However, while in recent years the economic growth is slowing down, the increased number of mining operations profoundly affects Mongolia’s economic policies, social dynamics and environment. In light of drastic changes brought [ Read more ]

Joint Submission to the UN Universal Periodic Review on the Maldives
11 October 2019 5:10 pm

The submission to the UN Universal Periodic Review (UPR) on the Maldives is prepared by FORUM-ASIA, and CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation (CIVICUS). The submission examines the Government of the Republic of the Maldives’ compliance with its international human rights obligations to create and maintain a safe and enabling environment for civil society. It [ Read more ]

2019 ANNI Report on the Performance and Establishment of National Human Rights Institutions in Asia
7 October 2019 2:36 pm

The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), as the Secretariat of the Asian NGO Network on National Human Rights Institutions (ANNI), is pleased to present the publication of the 2019 ANNI Report on the Performance and Establishment of the National Human Rights Institutions in Asia. Member–organisations of ANNI have shown true commitment through [ Read more ]

Working Paper Series 6: Human Rights Systems and Mechanisms – Experiences and Reflections
28 August 2019 2:02 pm

International, regional, and national human rights systems and mechanisms are crucial for the creation of an ecosystem where human rights are protected and promoted. While the United Nations (UN) plays a leadership role in setting human rights standards and ensuring their promotion and protection, it does not operate in isolation. At the regional level, the [ Read more ]

FORUM-ASIA Annual Report 2018
21 August 2019 10:43 am

FORUM-ASIA is happy to present its Annual Report 2018! The report gives an overview of the work FORUM-ASIA has done in 2018 for the promotion and protection of human rights in the region. It features updates and activities from all programmes, a financial overview, and a map with all our member organisations in 2018, among [ Read more ]