UpdatesPress Releases, Statements & Letters
 • เอกสารว่าด้วยข้อแนะนำในการจัดการการชุมนุมของอดีตผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ [Factsheet: Recommendations on managing assemblies]
  10 January 2020

  เอกสารว่าด้วยข้อแนะนำในการจัดการการชุมนุมของอดีตผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ ในปี 2016 สองผู้แทนรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติในขณะนั้น ไมนา คิไอ (Maina Kiai) อดีตผู้แทนรายงานพิเศษด้านเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและการสมาคม และ คริสตอฟ เฮยน์ส (Christof Heyns) อดีตผู้แทนรายงานพิเศษด้านการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การสังหารอย่างรวบรัด หรือ โดยพลการ ได้เผยแพร่เอกสารว่าด้วยข้อแนะนำในการจัดการการชุมนุม โดยเอกสารดังกล่าวได้ให้ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของปัจเจกบุคคล และหน้าที่ของรัฐในการปกป้องคุ้มครองการแสดงออกซึ่งสิทธิที่จะชุมนุมโดยสงบ หลายปีนับจากการเผยแพร่เอกสารดังกล่าว ทั่วโลกต่างได้เห็นการชุมนุมและการประท้วงที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในอินเดีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง เลบานอน ชิลี ฝรั่งเศส และ สหราชอาณาจักร การชุมนุมประท้วงเหล่านี้ต่างนำมาซึ่งคำถามที่สำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็น อะไรคือสิทธิและหน้าที่ของเราในฐานะพลเมือง? รัฐควรมีมาตรการอย่างไร? ความรับผิดชอบจะตกเป็นของฝ่ายใดเมื่อการประท้วงเริ่มนำไปสู่ความรุนแรง? คำถามต่างๆเหล่านี้จึงเกี่ยวข้องอย่างยิ่งต่อประเทศไทยภายใต้สภาวะที่การชุมนุมโดยสงบหลายๆครั้งกลับต้องเผชิญข้อจำกัดโดยพลการผ่านบทกฎหมายต่างๆ ซึ่งทำให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและภาคประชาสังคมทั้งหมดต่างประสบความยากลำบากในการทำให้เสียงของพวกเขาได้รับการรับฟัง ฟอรั่ม-เอเชีย (FORUM-ASIA) ได้แปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทยเพื่อให้ภาคประชาสังคมไทยทุกภาคส่วนสามารถได้ประโยชน์จากข้อมูลในเอกสารนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาสังคมรากหญ้าที่ต้องเจอความยากลำบากในการเชื่อมโยงขบวนการของตนเข้ากับชุมชนสิทธิมนุษยชนในระดับสากล แต่ขณะเดียวกันก็เป็นภาคประชาสังคมรากหญ้านี้เองที่ต้องประสบพบเจอข้อจำกัดต่างๆมากที่สุดในการใช้เสรีภาพขั้นพื้นฐานของตัวเอง ฟอรั่ม-เอเชียหวังว่าการแปลเอกสารครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการยอมรับมากขึ้นของสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ ต้นฉบับของเอกสารดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ผ่าน: http://freeassembly.net/wp-content/uploads/2016/03/Protest-recommendations-factsheet-final.pdf     Factsheet: Recommendations on managing assemblies In 2016, [ Read more ]

 • ‘We cannot detach ourselves from the ground’ – Interview with Sevan Doraisamy, Vice-Chairperson of FORUM-ASIA’s Executive Committee
  7 January 2020

  For this month’s e-newsletter, FORUM-ASIA talked with Sevan Doraisamy, Executive Director of Suara Rakyat Malaysia (SUARAM), a member of FORUM-ASIA in Malaysia, and current Vice-Chairperson of FORUM-ASIA. In this interview, Sevan shares with us his experiences as a human rights defender working to advance civil and political rights, in particular of marginalised communities in Malaysia. How [ Read more ]

 • Felani murdered nine years ago: Odhikar’s statement on the killings of and human rights violations on Bangladeshi nationals along the border by Indian Border Security Force
  6 January 2020

  Dhaka, 6 January 2020: January 7, 2020 marks nine years since the death anniversary of Felani Khatun[1], a Bangladeshi adolescent who was shot dead by the Indian Border Security Force (BSF). In 2011, on this day, BSF members shot and killed Felani Khatun at the India-Bangladesh border and hanged her body from the fence. However, [ Read more ]

 • Joint civil society statement on outcomes of the UNGA’s Third Committee
  20 December 2019

  Joint civil society statement on outcomes of the UNGA’s Third Committee  The undersigned civil society organisations mark the conclusion of the UNGA’s 74th Third Committee session, with the following observations on both thematic and country-specific resolutions. We welcome the first joint statement on reprisals at the Third Committee led by the United Kingdom and joined by a [ Read more ]